Maud Dost Arcus Fysiotherapie Zutphen

Maud Dost

Oedeem- en oncologiefysiotherapeut
bigregistratie: 19034265504

  • oedeem fysiotherapie
  • compressietherapie d.m.v. zwachtels en andere ondersteunende compressiemiddelen
  • oncologische revalidatie in curatieve, palliatieve en terminale fase
  • Pilatus