Dianne Warffemius

fysiotherapeut – oedeemfysiotherapeut – oncologie fysiotherapeut
bigregistratie: 29033289904

Aandachtsgebieden:

  • oedeem fysiotherapie
  • compressietherapie d.m.v. zwachtels en andere ondersteunende compressiemiddelen
  • medical taping
  • oncologische revalidatie in curatieve, palliatieve en terminale fase