HKZ gecertificeerd 

 

HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat onze praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het behalen van het certificaat betekent dat wij:

HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat onze praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen. Het behalen van het certificaat betekent dat wij:

  • goed georganiseerd zijn,
  • cliënten centraal stellen,
  • continu werken aan optimalisering van het aanbod,
    betrouwbare resultaten presenteren en voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gestel

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze toets uit.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat de organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Elke drie jaar vindt hercertificering plaats.
Arcus Fysiotherapie kreeg in 2007 het HKZ-certificaat.