klachten

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!
U maakt gebruik van de diensten van Arcus Fysiotherapie. Wij proberen ons werk zo zorgvuldig mogelijk te doen. Toch is een fout of vergissing niet altijd te voorkomen. Uw ergernis hierover kan tot een klacht leiden. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen. Van fouten of vergissingen kunnen we leren. U helpt ons soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

1. Bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze medewerker is altijd bereid om naar uw klacht te luisteren en zal proberen deze op te lossen. Dit is vaak de snelste oplossing.

2. Als uw klacht niet is opgelost of als u uw klacht liever niet met de behandelend fysiotherapeut bespreekt, kunt u zich richten tot ons maatschaps lid; Martin oortwijn. Hij bespreekt uw aanmelding in de maatschap. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over het afhandelen van de klacht. Hierbij houden wij ons aan het KNGF-klachtenreglement, wat volgens de regels van het KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is opgesteld.

U kunt het Arcus-klachtenreglement hier als PDF bestand downloaden: Arcus-klachtenreglement

3. Als u uw klacht liever niet met ons bespreekt, kunt u zich ook richten tot de KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Op hun consumentensite; www.fysiotherapie.nl vind u informatie over deze klachtenverwerking.

Hoe dient u een klacht in?

• In geval 1. neemt u contact op met uw behandelend fysiotherapeut om de klacht bespreekbaar te maken.

• In geval 2. en 3. dient u uw klacht schriftelijk in. U kunt ons klachtenformulier hier als PDF bestand downloaden: klachtenformulier

Adresgegevens

Arcus Fysiotherapie
Paulus Potterstraat 42
7204 CV Zutphen
T 0575 517677 - 0575 545270
E info@arcusfysiotherapie.nl

Klachten