Hemelvaart en Pinksteren 2022

Sluiting tijdens feestdagen in mei en juni

Hemelvaart en Pinksteren 2022

Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) en Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni) zijn wij gesloten.

 

 

 

op koningsdag zijn wij gesloten

Koningsdag zijn wij gesloten.

op koningsdag zijn wij gesloten

Op Koningsdag, woensdag 27 april, zijn wij gesloten. Op donderdag 5 mei zijn we gewoon open.

tweede paasdag gesloten

Openingstijden rond Pasen

tweede paasdag gesloten

Goede Vrijdag, vrijdag 15 april, zijn we gewoon geopend.

Tweede Paasdag , maandag 18 april, zijn wij gesloten.

Wij wensen u hele fijne Paasdagen!

meer versoepelingen

Er is weer meer mogelijk.

meer versoepelingen

We willen jullie op de hoogte stellen van de veranderingen zoals we die na 25 februari zullen doorvoeren.

Er is dan weer veel mogelijk. Dat geeft ruimte om weer terug te keren naar normaal maar vraagt, naar onze mening, ook een grote verantwoordelijkheid. We versoepelen daar waar dat de trainingen ten goede komt, maar zullen tegelijkertijd ook terughoudend zijn.

Concreet gaat dit voor jullie trainingen bij Arcus betekenen:

 • de grootte van de groepen blijft gelijk, daar waar mogelijk wordt dit de komende tijd verruimd
 • de verplichting om een mondkapje te dragen vervalt
 • de verplichting controle corona toegangsbewijs komt te vervallen, de schriftelijke gezondheidscheck vooraf komt te vervallen
 • de trainingsblokken worden weer verruimt naar 1,5 uur
 • we blijven waar mogelijk de toestellen op 1,5 meter houden
 • de koffie corner, douches en kleedkamers zijn weer zonder beperking te gebruiken

Wat voorlopig nog niet gaat verdwijnen zijn de groene doekjes en spuitflesjes. We vragen jullie wél vriendelijk de “techniek” van het reinigen te wijzigen door wat reinigingsmiddel op het doekje te spuiten en niet meer rechtstreeks op de toestellen. Dit scheelt reinigingsmiddel maar ook schade aan de apparatuur.

De abonnementen die gestopt zijn vanwege het niet kunnen tonen van een vaccinatiebewijs of herstelbewijs zullen vanaf deze maand weer geactiveerd worden. We hopen dan vanaf deze week weer écht iedereen te kunnen begroeten.

Het zou mooi zijn wanneer dit onze laatste corona nieuwsbrief is. We zullen jullie wél blijven informeren over jullie abonnementen, trainingen en het wél en wee van Arcus Fysiotherapie.

digitaal factureren

factuur via fysiofactuur

digitaal factureren

Let op

Indien u een particuliere nota ontvangt van uw fysiotherapeutische behandeling, kunt u deze vanaf 1 maart 2022 verwachten via een e-mail van: fysiofactuur
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u meer informatie krijgen bij de balie of mailt u naar info@arcusfysiotherapie.nl

we mogen weer aan de slag

We gaan weer starten

we mogen weer aan de slag

Namens alle medewerkers van Arcus Fysiotherapie wensen we jullie een goed, gezellig en gezond 2022. Geen lock-downs meer, controle over het virus, lage ziekenhuisbezettingen en mogelijkheden om elkaar zonder allerlei beperkingen weer vrij te ontmoeten!

Half december lieten we in de nieuwsbrief 38 weten dat we er vertrouwen in hadden dat we op 14 januari weer groen licht zouden krijgen voor het herstarten van de medische fitness groepen. We zijn blij met jullie geduld. Morgen, zaterdag 15 januari mogen we weer open!
Christine zal voor die gelegenheid een feestelijk circuitje opzetten! Iedereen is weer welkom. Natuurlijk na inschrijving.
Vanaf maandag zal ook de Hiit training weer gestart worden op inschrijving via de app.
We houden de in november extra opengestelde groepen nog even beschikbaar voor reservering.

De regels nog even op een rijtje:

 • reserveren via de app of via telefoon is verplicht
 • douches en kleedkamers zijn open maar we vragen die alleen in uiterste noodzaak te gebruiken
 • mondkapjes zijn verplicht in het hele gebouw en mogen alleen op de training toestellen afgedaan worden
 • we vragen jullie nog steeds toestellen na gebruik te reinigen
 • trainingsblokken duren 1 uur en 15 minuten
 • we vragen jullie niet eerder dan de afgesproken trainingstijd te komen en op tijd de training af te ronden
 • geef elkaar de ruimte, zorg dat de gangpaden vrij blijven en vermijd het onnodig bezet houden van de toestellen
 • Corona toegangsbewijs (QR code) blijft verplicht.

We wijzen jullie er op dat we een maximale groepsgrootte hanteren. We kijken daarbij naar gereserveerde fitness plaatsen, revaliderende patiënten en begeleidende fysiotherapeuten. We baseren ons daarbij op de richtlijnen t.a.v de vierkante meters en houden daarbij een ruime marge aan.

Voor vragen en opmerkingen verzoeken we jullie een mail te sturen naar trainingen@arcusfysiotherapie.nl of uw vraag rechtstreeks aan de begeleidende fysiotherapeut te stellen tijdens uw training.

We vertrouwen op een goede herstart en kijken uit naar jullie komst.

Team Arcus Fysiotherapie

lockdown december 2021

Lockdown vanaf 19 december 2021

lockdown december 2021

Jammer, maar waarschijnlijk niet zonder goede reden. Nederland gaat vanaf 19 december in een lockdown. De scholen en niet essentiële winkels gaan op slot. Ook de sportscholen vallen onder de maatregel. Dat gaat voor jullie betekenen dat er m.i.v. heden niet meer getraind kan worden. Zoals het er nu uitziet in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022.
De revalidatie groepen en reguliere fysiotherapie behandelingen mogen nog door gaan.
Voor ons en voor jullie een teleurstelling. We zagen juist nu een goed herstel van de groepen en veel gemotiveerde sporters. Traditioneel zijn de laatste weken van het jaar gezellig en ontspannen. Dit jaar even niet.
Hoe nu verder:
 • We hopen natuurlijk dat jullie opnieuw geduld met ons hebben en lid blijven van Arcus Medisch Fit. Mochten jullie je betaling willen opschorten dan bij voorkeur door het storneren van je maandelijkse incasso. Dit is voor ons veruit het makkelijkst te verwerken.
 • Voor de mensen die per jaar of half jaar betalen komen we bij heropening met een passende regeling.
 • We vertrouwen er op dat we op zaterdag 15 januari weer kunnen starten. Dat is gelukkig nog goed te overzien.
Zoek voor deze periode een goed alternatief. Fietsen en wandelen zijn effectief. Mogelijk kunnen jullie delen van je oefenprogramma ook in huis doen.
Mogelijk nemen we met het team nog wat filmpjes op die jullie daarbij kunnen helpen.
Hierover, maar zeker ook over de ander ontwikkelingen, zullen we jullie weer regelmatig informeren via onze nieuwsbrieven.
Tot dit moment willen we jullie gezellige feestdagen toewensen en een gezonde start van het nieuwe jaar!
Team Arcus Fysiotherapie.
aangepaste openingstijden Arcus Fysiotherapie Zutphen

Aangepaste openingstijden rondom de feestdagen

aangepaste openingstijden Arcus Fysiotherapie Zutphen

Rondom de feestdagen hebben wij aangepaste openingstijden:

Vrijdag 24 december a.s. zijn wij om 15.30 uur gesloten.

Zaterdag 25 december zijn wij gesloten, er is dan geen medisch fit .

Zondag 26 december zijn we gesloten.

Vrijdag 31 december a.s. zijn wij om 15.30 uur gesloten.

Zaterdag 1 januari 2022 (nieuwjaarsdag) zijn wij gesloten, er is dan geen medisch fit.

Zondag 2 januari zijn wij gesloten.

 

Maandag 3 januari staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u, namens ons hele team, fijne feestdagen.

ingang Arcus Fysiotherapie Zutphen

Aanpassingen in de oefenzaal en praktijk

ingang Arcus Fysiotherapie Zutphen
We willen jullie bij deze graag op de hoogte brengen van de extra maatregelen voor de komende periode. Het gaat om de volgende aanpassingen:
 • We hanteren opnieuw de looproutes in zowel de oefenzaal als in de praktijk.
 • We zullen de koffiecorner sluiten
 • Kleedkamers zijn open voor kort en noodzakelijk gebruik maar liever omgekleed komen.
 • We vragen jullie in de gangen, wachtkamer en trainingszaal een mondkapje te dragen. Alleen op de trainingstoestellen is het toegestaan die af te doen.
 • Na 17.00 uur is de Medische Fitness niet meer toegestaan, dus alle groepen en reserveringen na 17.00 uur zullen komen te vervallen.
 • De anderhalve meter regel moet strenger worden gehanteerd, waar nodig hebben we in de oefenzaal aanpassingen gedaan.
 • Mondkapjes zijn weer verplicht in plaats van streng aanbevolen bij het verplaatsen tussen de apparaten
 • We zullen zsm extra trainingstijden beschikbaar maken om extra spreiding mogelijk te maken.
QR check sporters:
Het checken van uw QR zoals we dat tot dit moment deden kent nog wat onduidelijkheden. Met ingang van heden moeten we onderscheidt maken tussen QR codes verkregen op basis van vaccinatie en QR codes op basis van herstel of testen voor toegang.
Op basis van vrijwilligheid vragen we jullie toestemming de internationale QR code te scannen en daarmee te controleren of de QR code op basis van vaccinatie is verkregen. Alleen in het geval van een QR code op basis van vaccinatie mogen we een vinkje achter uw naam zetten en is eenmalig scannen voldoende. In de ander gevallen moeten we u vragen bij elke training uw QR code op geldigheid te laten controleren.
We willen benadrukken dat we begrip hebben voor ieders keuze en afweging en het tonen van de internationale QR code volledig op basis van vrijwilligheid is.
Het kabinet heeft aangegeven dat de maatregelen voor in ieder geval 3 weken zullen gelden. Onze aanpassingen zullen voor in ieder geval dezelfde periode gaan gelden. Waar nodig en mogelijk zullen we de komende tijd extra momenten aanbieden om te sporten overdag, maar zodra sporten in de avonden weer mag draaien we mogelijk de extra groepen weer terug.
De zorg, dus behandelingen fysiotherapie, mogen doorgaan zoals gepland. Dus ook afspraken fysiotherapie in de oefenzaal na 17.00 uur gaan gewoon door.
Georganiseerd buiten sporten na 17.oo uur is toegestaan met maximaal 4 personen. Om deze reden kunnen we de HIIT niet door laten gaan op de normale tijden. We gaan in overleg met de betreffende trainers en deelnemers kijken of we overdag, voor 17.oo uur, een passende oplossing kunnen vinden.
zoontje van Nadia geboren

Babynieuws!

zoontje van Nadia geboren

Op 9 oktober is onze collega Nadia bevallen van een zoontje: Boaz.

Moeder en zoon maken het goed!