Nieuwe maatregelen vanaf 14 oktober 22.00 uur

 

We hebben gisteravond met een dubbel gevoel naar de persconferentie gekeken van onze minister president. Met een dubbel gevoel omdat we erkennen dat stevige maatregelen noodzakelijk zijn om de besmettingsgraad naar redelijke proporties te brengen, maar daarnaast waren we bang voor een sluiting van sportscholen. Dat laatste viel gelukkig mee. Dat sportscholen open mogen blijven geeft ons ook een extra verantwoordelijkheid, om samen met jullie dit vertrouwen niet te beschamen.
We hebben om die reden een aantal extra maatregelen genomen:

  • Bij Arcus Medisch Fitness is het dragen van een neus mondkapje verplicht wanneer je verplaatst door het gebouw.
  • Eenmaal gestart met de training kan men de keuze maken het mondkapje weer af te doen.
  • De anderhalve meter regel is, zeker in het geval dat je geen mondkapje draagt een verplichting.
  • We handhaven weer strikt de aanvangstijden en eindtijden van de groepen.
  • Indien gewenst krijgt men een kopie van het trainingsschema om zoeken in de rode mappen te voorkomen.
  • We limiteren het aantal mensen in de bovenzaal op 30. Dat is inclusief medewerkers. Hiermee zitten we ruim onder het maximum aantal mensen dat we op basis van het vloeroppervlak zouden mogen ontvangen.
  • We gaan door met de hygiëne maatregelen en rekenen op jullie adviezen dit nog te optimaliseren.
  • Buitentrainingen, zoals HIIT, komen in ieder geval deze week te vervallen vanwege het verbod op sporten in groepsverband. Of het onder regels sportschool valt of sporten in een team, daarvoor wachten we de analyse van de beroepsgroepen af. We hopen zo snel mogelijk deze trainingen weer te kunnen hervatten.

We hopen verder dat jullie voor de komende weken de keuze maken voor rustige groepen. Er is ruim voldoende plek op de middagen en een deel van de avonden. Kijk daarvoor op het online portaal of de app.

mondkapjes bij Arcus Fysiotherapie Zutphen

Update trainingen bij Arcus tijdens Corona

mondkapjes bij Arcus Fysiotherapie Zutphen

Het corona virus is aan een nieuwe, tweede opmars bezig. Maandagavond 28 september werden er door premier Rutte nieuwe, strengere maatregelen ingesteld.

We willen jullie middels deze nieuwsbrief laten weten welke consequenties dit heeft voor jullie training bij Arcus Fysiotherapie.

We zijn erg tevreden met de manier waarop het de laatste 2 maanden is verlopen. De meeste afspraken lijken effectief en goed werkbaar. Niet op de laatste plaats door jullie inzet.
We voldoen daardoor ruimschoots aan de richtlijnen zoals die vanaf woensdag 29-9 gelden:
– maximum van 30 personen per ruimte
– voldoende ruimte voor 30 sporters
– consequent voortzetten hygiënische maatregelen
– 1,5 meter afstand op de trainingstoestellen, daar waar dit niet is gelukt vragen we jullie eigen creatieve oplossing
– voldoende ventilatie, goede controle op luchtkwaliteit

We willen jullie vragen hier mee door te gaan. We zien we dat de 1,5 meter regel soms wat minder serieus genomen wordt. We willen jullie vragen daar aandacht aan te besteden. We zullen daar ook consequenter op handhaven. Om een optimale begeleiding te kunnen geven zullen medewerkers van Arcus vanaf heden een mondkapje dragen.

Daarnaast brengen we ook nog eerder gemaakte afspraken in herinnering:
– start training op afgesproken tijd
– alleen trainen nadat er een reservering is gedaan, waarmee ook aan de registratieplicht wordt voldaan
– afstand houden tijdens de trainingen
– consequent reinigen van contact oppervlakken na gebruik van een toestel
–  de koffiehoek is helaas (weer) gesloten

We vragen jullie de trainingen te reserveren. Sommige groepen zijn druk bezocht en erg gewild. Daarnaast vragen we jullie ook indien je plotseling verhinderd bent je je training afzegt. Het geeft iemand op de wachtlijst de mogelijkheid alsnog op de gewenste tijd te trainen.

Naast de Medische Fitness wordt onze oefenzaal ook gebruikt voor behandelingen fysiotherapie. In de app zijn deze aantallen niet zichtbaar, dus kan het soms drukker zijn dan in de app staat. We houden de grootte van de groepen in de gaten, maar vraag gerust een van onze collega’s naar de meest rustige tijden in de zaal.

Bel of mail gerust bij vragen of onduidelijkheden en blijf gezond!