Craniofaciale Fysiotherapie (Kaakfysiotherapie)

Craniofaciale therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie en wordt ook vaak orofaciale therapie of kaakfysiotherapie genoemd.

Letterlijk betekent craniofaciale therapie schedel- en/of aangezichtstherapie.

Ook de schedel, aangezicht en de kaak kunnen vaak een bron voor klachten zijn waarbij aangezichtspijn, hoofdpijn en kaakklachten het meest bekend zijn.

De craniofaciaal therapeut is een specialist die u helpt bij gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren, gewrichten en zenuwen in het hoofd, het aangezicht en het kauwstelsel.

Kaakproblemen kunnen ontstaan door gezondheidsproblemen die te maken hebben met het niet goed functioneren van spieren en gewrichten in het hoofd, het halsgebied en het kauwstelsel. Daarbij spelen verkeerde mondgewoontes een grote rol: bijvoorbeeld lipbijten, wangbijten, maar ook de gewoonte om de kiezen op elkaar te klemmen of om de tanden van de onderkaak langs die van de bovenkaak te schuren (tandenknarsen) dat vooral ’s nachts gebeurt. Ook kan stress een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van overbelasting van de kauwspieren. Uw kaakproblemen kunnen echter ook te maken hebben met problemen vanuit het kaakgewricht zelf.

De meest voorkomende klachten bij kaakproblemen zijn: pijn of vermoeidheid van de kauwspieren, het niet goed kunnen openen van de mond, pijn rond het kaakgewricht (vóór het oor), knappende of krakende kaakgewrichten, gevolgen van ongelukken en botbreuken overgevoelige of pijnlijke tanden en kiezen, en abnormale slijtage van het gebit. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. Herkent u een of meerdere van deze symptomen, dan is de kans groot dat u last heeft van kaakproblemen.

De craniofaciaal therapeut analyseert aan de hand van een onderzoek en vragenlijsten uw klachten. Als er sprake is van kaak, hoofd of nekproblemen dan kan de craniofaciaal therapeut u begeleiden en samen met U een behandelplan opstellen. Bij de behandeling wordt vaak druk op de kaak, schedel en nek uitgeoefend om de beweeglijkheid te laten toenemen en pijn te laten afnemen. Daarnaast krijgt men oefeningen en adviezen mee om thuis het bereikte effect verder te verbeteren of te behouden. Is er sprake van een ander probleem, dan zal de craniofaciaal therapeut u direct doorverwijzen naar een deskundige met wie wordt samengewerkt.( denk aan de tandarts, kaakchirurg , orthodontist, neuroloog of KNO-arts)

Fysiotherapeut: Marleen Kok

Craniofaciale Fysiotherapie