Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kan zijn op lichamelijk vlak, maar het betreft ook kinderen die sociaal-emotioneel of in de zintuiglijke ontwikkeling achterblijven . Daarnaast kunnen ook aangeboren afwijkingen de reden zijn kinderen extra te begeleiden bij hun ontwikkeling.

 

De kinderfysiotherapeut werk vaak samen met een huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog. Zij kunnen ook het advies geven met uw kind naar een kinderfysiotherapeut te gaan. In overleg met ouders, en soms de school, wordt er voor elk kind persoonlijk gezocht naar de beste manier om hem of haar te begeleiden . Op een kindvriendelijke manier wordt er rekening gehouden met de belevingswereld van het kind.

Met welke klachten kunt u naar de kinderfysiotherapeut?

  • achterstand in de fijne en/of grove motoriek
  • huilbaby
  • baby’s met een voorkeurshouding
  • aangeboren neurologische- of orthopedische afwijkingen
  • ademhalingsproblemen
  • jeugdreuma
  • te vroeg geboren
  • afwijkend looppatroon
  • schrijfproblemen
  • houdingsproblemen

 

De kinderfysiotherapeut heeft naast de reguliere opleiding voor fysiotherapie ook de opleiding kinderfysiotherapie afgerond.

 

Speciale groepen met kinder-activiteiten

Plagiocephalometrie

Een scheve schedel, ofwel met een mooi woord plagiocephalie, is een veel voorkomend probleem bij zuigelingen.

Een asymmetrische schedel kan door verschillende oorzaken ontstaan. De kinderfysiotherapeut probeert te achter halen wat de oorzaak is en stelt een gericht behandelplan op.

Bij de behandeling hoort ook het in kaart brengen van de mate van asymmetrie van de schedel. Dit wordt gedaan door middel van plagiocephalometrie.

Bij deze meting wordt er een bandje om het hoofd van uw kind gemaakt zodat we een goede afdruk hebben van de omtrek van de schedel. Aan de hand van dit bandje wordt een berekening gemaakt, en de mate van asymmetrie in percentages weergegeven. Met deze uitkomsten kunnen we een inschaling maken in een normale, milde of ernstige asymmetrie.

Wij gebruiken deze meet-methode meerdere keren, zodat het effect van de behandeling op langere termijn ook beter in beeld kan worden gebracht.

Fysiotherapeuten: Maaike VenderboschNadia Altena

 

 

Kinderfysiotherapie