Info

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor fysiotherapie met een verwijzing van uw huisarts of specialist maar ook zonder verwijzing en op eigen initiatief. Indien u zonder verwijzing komt zullen wij, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, de huisarts informeren dat u zich heeft aangemeld voor fysiotherapeutische behandeling en hun verslag doen van onze bevindingen.

De eerste afspraak

Tijdens uw eerste bezoek maken we een analyse van uw klacht en stellen we samen met u een behandelplan op. Mogelijk worden er nog een aantal vragenlijsten met u besproken en krijgt u het verzoek die thuis in te vullen. Tijdens de vervolgafspraak zal een start gemaakt worden met de behandeling. Het kan dus voorkomen dat er bij de eerste afspraak alleen een uitgebreide intake en analyse van uw klachten gedaan wordt. Een goede start is een belangrijke voorwaarde voor een goed verloop van uw behandeling.

Neemt u bij de eerste afspraak uw ID-kaart mee zodat we uw gegevens kunnen invoeren en uw verzekeringspakket kunnen beoordelen.

Vergoeding van kosten door uw zorgverzekeraar

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt verschilt per zorgverzekering en per afgesloten zorgpakket. Kijkt u uw polis goed na en vraag, bij twijfel, uw fysiotherapeut. Houdt u er rekening mee dat behandelingen die u elders heeft genoten ook meetellen! In een aantal specifieke gevallen is er vergoeding mogelijk vanuit de basis verzekering. Het secretariaat kan u daarover informeren.

Onze praktijk heeft contracten met alle landelijke zorgverzekeraars. Behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat u niet of onvoldoende bent verzekerd dient u zelf te betalen. Tarieven vindt u in de wachtkamer of hier.

Verhindering

Indien u bent verhinderd dient u zich 24 uur van tevoren af te melden. De kosten van een behandeling die niet 24 uur van tevoren is afgemeld worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht en komen niet voor vergoeding via uw zorgverzekeraar in aanmerking.

U kunt u afmelden via: telefoon: 0575 517677 of 545270, of klik hier om u af te melden

Klachtenregeling

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in Arcus Fysiotherapie stelt. U kunt ervan uit gaan dat we ons uiterste best doen u zo goed en adequaat mogelijk te helpen en ons daarbij te conformeren aan landelijk geldende richtlijnen en regels. Heeft u toch klachten over uw behandeling dan kunt u die kenbaar maken via ons klachten formulier.

Kijk hier voor een uitgebreide klachtenregeling