Gezond Werken

(Arbocuratie en Re-integratie)

Klachten en belemmeringen die met het beweging te maken hebben komen doorgaans niet uit de lucht vallen. Meestal hebben we te maken met een complex geheel van factoren die bij elkaar opgeteld en in de loop der tijd maken dat mensen klachten ontwikkelen. Soms houden klachten en belemmeringen verband met het werk dat iemand doet en de specifiek geldende werkomstandigheden. Arcus Fysiotherapie houdt zich bezig met arbocuratie en re-integratie.

Arbocuratie

Arbocuratie is gericht op het vroegtijdig signaleren en behandelen opdat verzuim zo veel mogelijk voorkomen of beperkt wordt. Het gaat hier om klachten die niet langer dan 6 weken bestaan.

Werkhervatting en Re-integratie

Programma’s met als doel Werkhervatting en Re-integratie worden ingezet als klachten en belemmeringen langer dan 6 weken duren. Meestal is er sprake van verzuim. Doel van deze programma's is volledige en blijvende terugkeer naar het werk.

Multidisciplinaire aanpak

Deze programma’s zijn multidisciplinair en beginnen altijd met een intake uitgevoerd door een van onze fysiotherapeuten. Aan de hand van deze inschatting wordt bekeken of werkplekonderzoek en intake bij de psycholoog nodig zijn. Tijdens het werkplekonderzoek wordt o.a. gekeken naar het soort werk dat iemand doet, hoe dat werk georganiseerd is, de werktechniek en het werkgedrag.

Programma op maat

Aan de hand van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken wordt een vervolgprogramma op maat samengesteld met die disciplines nodig voor blijvend herstel en terugkeer naar het werk. Dit betekent in de praktijk een combinatie van lichamelijke training om gewenste belastbaarheid te verkrijgen en of training en advies op de werkplek en of gesprekken bij de psycholoog. De looptijd van de programma’s is van te voren afgesproken en betreft in de meeste gevallen 6 of 12 weken.

Genoeg is genoeg. Weg met die rugklachten!

Maak nu een afspraak