Over Fitkids

Fitkids is een beweegprogramma opgezet door Stichting Fitkids voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van 6-18 jaar. Zodat deze kinderen, onder professionele begeleiding, kunnen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.

De Fitkidstraining vindt plaats in een sportcentrum of in een praktijk met oefenruimte. Bij elk Fitkidscentrum is een kinderfysiotherapeut betrokken.

Doel van Fitkids

In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Stichting Fitkids

Fitkids is opgestart als een project van Artsen voor Kinderen en is sinds oktober 2005 ondergebracht in een aparte stichting. Lex Winkler is directeur van Stichting Fitkids. De dagelijkse leiding is in handen van Jikke Wigmans. Het Fitkidsteam bestaat daarnaast uit Elles Kotte, bewegingswetenschapper.

ANBI

Stichting Fitkids is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling.) Dat heeft als voordeel dat Stichting Fitkids geen belastingen hoeft te betalen over erfenissen of schenkingen die zij ontvangt. Het betekent ook dat donateurs hun gift in bepaalde gevallen kunnen aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. De ANBI-status wordt toegekend door de Belastingdienst.

Doe mee met Fitkids!

Meld je aan