Klachtenreglement

Wij zijn blij met het vertrouwen dat u in Arcus Fysiotherapie stelt u kunt ervan uitgaan dat we ons uiterste best doen u zo goed en adequaat mogelijk te helpen en ons daarbij te conformeren aan landelijk geldende richtlijnen en regels. Toch is een fout of vergissing niet altijd te voorkomen. Uw ergernis hierover kan tot een klacht leiden. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen. Van fouten of vergissingen kunnen we leren. U helpt ons soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen en onze kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

  1. Bij uw behandelend fysiotherapeut. Onze medewerker is altijd bereid om naar uw klacht te luisteren en zal proberen deze samen met u op te lossen.
  2. Als uw klacht niet is opgelost of als u uw klacht liever niet met de behandelend fysiotherapeut bespreekt, kunt u zich richten tot de één van de maatschapsleden; Laurens Brummelhuis. Hij bespreekt uw aanmelding in de maatschap. Vervolgens wordt er contact met u opgenomen over het afhandelen van de klacht. Hierbij houden wij ons aan het KNGF-klachtenreglement, wat volgens de regels van het KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is opgesteld.
  3. Als u uw klacht liever niet met ons bespreekt, kunt u zich ook richten tot de KNGF (het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Op hun consumentensite; www.fysiotherapie.nl vind u informatie over deze klachtenverwerking.

 

Hoe dient u een klacht in?

In geval 1. neemt u contact op met uw behandelend fysiotherapeut om de klacht bespreekbaar te maken.

In geval 2. en 3. dient u uw klacht schriftelijk in. U kunt ons klachtenformulier als PDF bestand downloaden.

U kunt het Arcus-klachtenreglement hier als PDF bestand downloaden: Arcus-klachtenreglement

 

Adresgegevens

Arcus Fysiotherapie Paulus Potterstraat 42 7204 CV Zutphen T 0575 517677 - 0575 545270

E info@arcusfysiotherapie.nl