Blog

Blog overzicht

Schrijven

Max is 8 jaar en zit in groep 4. De ouders van Max hebben een 10-minutengesprek op school. De leerkracht is erg tevreden. Het gaat over het algemeen goed met Max. Alleen het schrijven vormt een probleem.

Het handschrift van Max is onduidelijk, waardoor zijn werk soms moeilijk te lezen is. De leerkracht geeft aan dat kinderfysiotherapie hem misschien kan helpen. De ouders van Max zijn verbaasd… Fysiotherapie voor schrijven?

kinderfysiotherapie_schrijven 

Schrijven

Leren schrijven is een belangrijke schoolse vaardigheid die een kind zich eigen moet maken in relatief korte tijd. Sommige kinderen hebben wat extra oefening nodig. Wat extra aandacht van de leerkracht of van ouders om te leren schrijven. Maar voor sommige kinderen is ook dit nog niet genoeg. Ruim 30% van de kinderen in het basisonderwijs in Nederland heeft problemen met het (leren) schrijven. 

(Kinder)fysiotherapie bij schrijfproblemen

Kinderen met motorische schrijfproblematiek kunnen worden doorverwezen naar de (kinder)fysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut kan screenen waardoor het schrijfprobleem wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld door problemen in de fijne motoriek of misschien liggen er andere oorzaken aan ten grondslag. Problemen met het schrijven kunnen bestaan uit: onleesbaar schrijven, tempo problemen en/of pijn en vermoeidheid bij het schrijven.

 

Belang van schrijven

Door de opkomst van moderne technologie is het medium ‘handschrift’ door de jaren heen veranderd. Getypte teksten zijn in deze tijd heel normaal. Toch blijft schrijven van belang. Schrijven helpt de motorische vaardigheden van kinderen te verfijnen. Ook blijkt dat kinderen die langdurig moeite hebben met schrijven, problemen kunnen krijgen bij taken als; letters uit hun geheugen opvragen, letters op papier zetten, nauwkeurig spellen en de kern uit een tekst halen.

 Aanmelden

Als uw kind moeite heeft met schrijven, dan kan kinderfysiotherapie zinvol zijn. Door middel van kleine testjes kan worden vastgesteld of er sprake is van een schrijfprobleem. Kinderen kunnen zowel met als zonder verwijzing naar de fysiotherapeut.

Leonie Otten