Aanpassingen in de oefenzaal en praktijk

ingang Arcus Fysiotherapie Zutphen
We willen jullie bij deze graag op de hoogte brengen van de extra maatregelen voor de komende periode. Het gaat om de volgende aanpassingen:
  • We hanteren opnieuw de looproutes in zowel de oefenzaal als in de praktijk.
  • We zullen de koffiecorner sluiten
  • Kleedkamers zijn open voor kort en noodzakelijk gebruik maar liever omgekleed komen.
  • We vragen jullie in de gangen, wachtkamer en trainingszaal een mondkapje te dragen. Alleen op de trainingstoestellen is het toegestaan die af te doen.
  • Na 17.00 uur is de Medische Fitness niet meer toegestaan, dus alle groepen en reserveringen na 17.00 uur zullen komen te vervallen.
  • De anderhalve meter regel moet strenger worden gehanteerd, waar nodig hebben we in de oefenzaal aanpassingen gedaan.
  • Mondkapjes zijn weer verplicht in plaats van streng aanbevolen bij het verplaatsen tussen de apparaten
  • We zullen zsm extra trainingstijden beschikbaar maken om extra spreiding mogelijk te maken.
QR check sporters:
Het checken van uw QR zoals we dat tot dit moment deden kent nog wat onduidelijkheden. Met ingang van heden moeten we onderscheidt maken tussen QR codes verkregen op basis van vaccinatie en QR codes op basis van herstel of testen voor toegang.
Op basis van vrijwilligheid vragen we jullie toestemming de internationale QR code te scannen en daarmee te controleren of de QR code op basis van vaccinatie is verkregen. Alleen in het geval van een QR code op basis van vaccinatie mogen we een vinkje achter uw naam zetten en is eenmalig scannen voldoende. In de ander gevallen moeten we u vragen bij elke training uw QR code op geldigheid te laten controleren.
We willen benadrukken dat we begrip hebben voor ieders keuze en afweging en het tonen van de internationale QR code volledig op basis van vrijwilligheid is.
Het kabinet heeft aangegeven dat de maatregelen voor in ieder geval 3 weken zullen gelden. Onze aanpassingen zullen voor in ieder geval dezelfde periode gaan gelden. Waar nodig en mogelijk zullen we de komende tijd extra momenten aanbieden om te sporten overdag, maar zodra sporten in de avonden weer mag draaien we mogelijk de extra groepen weer terug.
De zorg, dus behandelingen fysiotherapie, mogen doorgaan zoals gepland. Dus ook afspraken fysiotherapie in de oefenzaal na 17.00 uur gaan gewoon door.
Georganiseerd buiten sporten na 17.oo uur is toegestaan met maximaal 4 personen. Om deze reden kunnen we de HIIT niet door laten gaan op de normale tijden. We gaan in overleg met de betreffende trainers en deelnemers kijken of we overdag, voor 17.oo uur, een passende oplossing kunnen vinden.